Barents Spektakel er Norges mest grensesprengende festival!

Siden 2004 har Barents Spektakel vært en kulturpolitisk cocktail med samtidskunst og musikk, teater og performancer, litteratur og arkitektur, og seminarer og debatter som ingredienser – alt krydret med aktuelle problemstillinger relatert til Barentsregionen og nordområdene.

På tross av utfordringene som har oppstått i kjølvannet av COVID-19 pandemien, vil festivalen bli gjennomført også  i 2021. Den 17. Barents Spektakel festivalen blir en slags hybridutgave; med en kombinasjon av lokale og digitale arrangementer. Vår prioritet i år er først og fremst at alle skal være trygge, samtidig som vi viderefører festivalens intensjoner og spesielle, grenseoverskridende profil. Sjekk våre sosiale medier for siste oppdateringer om festivalen!

Det kuratoriske teamet til Pikene på Broen vil jobbe sammen med kunstnere, samarbeidspartnere, og andre folk fra lokalsamfunnet og eksperimentere med nye måter å knytte kontakt på, – på tvers av grenser og under uvanlige forhold. Publikum vil bli stilt overfor spørsmål rundt hva som er ‘essensielt’ i livet, og hvordan tanker rundt dette og handlingene våre, former forståelsen vi har av hverdagslivet. Og hvordan passer egentlig kunst og kultur inn i disse samtalene?

Barents Spektakel 2021:
THE ESSENTIALS

– Hva er essensielt her?

Hensynet til hva som er essensielt har i 2020 blitt til fundamentale spørsmål, ikke bare for myndighetene som må håndtere koronapandemien, men også for oss vanlige folk som må finne nye måter å tenke på og leve på i hverdagen. Med all den usikkerhet som følger en global helsekrise, har aktiviteter som arbeid, mobilitet, kommunikasjon og all form for sosial samhandling, blitt gjenstand for spørsmål rundt hva som er nødvendig, hva som er nøkkelaktiviteter og hva som er essensielt for samfunnet, sett fra ulike perspektiver og kontekster.

I en tid med informasjonsmetning og økende global usikkerhet, er dette kontekstavhengige spørsmål hvor de subtile aspektene ved det å leve ofte er like viktige å vurdere som de større endringene. Hvordan kan kunst, poesi og lokalsamfunn bidra inn i disse diskusjonene? Kan vi tenke forbi det menneskelige perspektivet i møte med slike spørsmål? Hvilke større sammenhenger spiller inn, og hva kan oppstå når våre tidligere prioriteringer og verdiperspektiver gjennomgår en så radikal forandring?

Kunstnerne, kuratorene, samarbeidspartnerne våre og lokale folk som er involvert i Barents Spektakel 2021, vil hver på sin måte eksperimentere med nye og trygge måter å jobbe på under helt uvante omstendigheter og betingelser. De vil undersøke, stille spørsmål rundt og prøve å avdekke hva som er det essensielle i livene våre, og hva alt dette kan bety for grensesamfunnene i nord. 

Akkurat som andre kunst og kulturvirksomheter prøver å tilpasse seg nye regler og restriksjoner, vil også neste års utgave av Barents Spektakel finne nye måter å gjennomføre på til tross for alle utfordringene pandemien fører med seg. For første gang i festivalens historie, vil vi i Kirkenes ikke kunne ønske våre nærmeste naboer på russisk side av grensen velkommen reint fysisk. Festivalens form vil, som et svar på dette, i enda større grad bindes tett opp til tema. Alt må henge sammen dersom vi skal kunne opprettholde de viktige grenseoverskridende forbindelsene festivalen er så kjent for.

Festivalkontor

Onsdag 17.2. (10-20)

Torsdag 18.2. (15-20)

Fredag 19.2. (15-20)

Lørdag 20.2. (11-20)

Søndag 21.2. (11-15)

 

Festivalkontoret finner du på Terminal B, Dr. Wesselsgate 14 (gågata), Kirkenes.

Festivalutstillingene

Onsdag 17.2. (18-20)

Torsdag 18.2. (15-20)

Fredag 19.2. (15-20)

Lørdag 20.2. (11-20)

Søndag 21.2. (11-15)

 

På grunn av formidlingsprogrammet for skolene i Sør-Varanger vil festivalutstillingene være stengt på torsdags og fredags formiddag.

Vi kan også kontaktes på telefon: 920 39 195 eller via Messenger til Pikene på Broen.

Kontakter

Neal Cahoon
curatorial team
Mobile: +47 48 66 82 29
E-mail: neal@pikene.no


Inger Blix Kvammen
curatorial team/senior advisor
Mobile: +47 95 06 45 64
E-mail: iblix@online.no


Franziska Kraiczy
managing director
Mobile: +47 98 62 95 14
E-mail: franziska@pikene.no


Kjetil Nicolaisen
technical manager
Mobile: +47 98 11 78 57
E-mail: kjetil@pikene.no


Andrea Astrup
media and public relations assistant
Mobile: +47 97 02 95 64
E-mail: andrea@pikene.no

Masha Kotlyachkova
curatorial team
Mobile: +46 707 494 792
E-mail: masha@pikene.no


Ingrid Valan
curatorial team
Mobile: +47 48 14 03 95
E-mail: ingrid@pikene.no


Evgenia Bektasova
producer and project manager
Mobile: +47 99 89 06 12
E-mail: evgenia@pikene.no


Ekaterina Pirogova
media and public relations
Mobile: +7 905 771 73 22
E-mail: kate@pikene.no